Obor techniky zabývající se úpravou (ohříváním, chlazením, vlhčením a vysušováním), čištěním a dopravou vzduchu. Zdravotní vzduchotechnika (větrání, klimatizace) pečuje o příznivé klimatické poměry a čistotu ovzduší v budovách. Průmyslová vzduchotechnika zajištuje předepsané klimatické poměry při různých výrobních procesech, popřípadě je přímou složkou různých výrobních oborů (sušení, pneumatická doprava).